Wie zijn de Jouw Autisme Trainers?

Jouw Autisme Trainers zijn professionals uit onderwijs en zorg. Zij beschikken over een basiskennis over autisme, en hebben ervaring in het werken met jongeren met autisme.

Denk hierbij aan:

 • Autismecoaches
 • GGZ-behandelaars
 • Orthopedagogen
 • Gedrags-/ Autismespecialisten
 • Remedial teachers
 • Intern begeleiders
 • Zorg coördinatoren
 • Leerkrachten / Docenten
 • Leerlingbegeleiders / Mentoren
 • Ambulant begeleiders
 • Mentoren
 • Psychologen
 • Gezinsbehandelaars
 • Gedragskundigen etc.

Wat zij gemeen hebben is een positieve en activerende blik op ondersteuning en behandeling van jongeren met autisme. Zij hebben de Jouw Autisme Training van 1,5 dag doorlopen en zijn daarmee gecertificeerd Jouw Autisme Trainer. Daarnaast zien ze psycho-educatie als een middel bij uitstek om het welzijn van jongeren met autisme te verhogen.

Eén keer per jaar komen zij bij elkaar om de laatste theorie over autisme tot zich te nemen en ervaringen en kennis met elkaar te delen.