Accreditaties voor de Jouw Autisme Methodiek

Kwaliteit loont!

Natuurlijk, als je psycho-educatie wil geven aan kinderen met autisme is het belangrijk dat de kwaliteit van de methodiek die je gebruikt erkend is en opgenomen is in een relevant register. Daarom heeft Spectrumvisie de Methodiek Jouw Autisme laten accrediteren. Hieronder vind je alle keurmerken die op dit moment relevant zijn. Heb je vragen over accreditatie? Klik dan op de onderstaande knop.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie zijn zij verantwoordelijk voor de wettelijke registratie van hbo- of wo-opgeleide jeugdprofessionals die werken in complexe en risicovolle situaties. Zij toetsen of jeugdprofessionals voldoen aan de criteria voor (her)registratie en onderhouden een stelsel van collegiaal toezicht. Daarbij hebben we altijd oog voor de mens achter de professional. Het trainingsdeel van de methodiek Jouw Autisme is SKJ geregistreerd onder nummer SKJ211236 voor 13.50 punten.

Het NIP Kinder & Jeugdregister

Het NIP is met ruim 17.000 leden al meer dan 80 jaar de grootste vereniging van psychologen in Nederland. Zij ondersteunen psychologen, bewaken de professionele norm van het vak en bevorderen een hoge wetenschappelijke standaard. Ze behartigen de belangen van psychologen, Ze bevorderen de inzet van de psychologie, versterken de positie van psychologen van alle beroepsniveaus en in alle werkvelden en ze ondersteunen de leden in hun beroepsuitoefening.

In de tabel hieronder zie je hoeveel punten elk onderdeel oplevert.

REGISTRATIE AANTAL PUNTEN
K&J/OG herregistratie 7 punten
K&J/OG opleiding – behandeling 5 punten
K&J/OG opleiding – diagnostiek 1,5 punten
K&J/OG opleiding – extra literatuurstudie 7 punten
K&J/OG opleiding – overige taken 0,5 punten

Orthopedagoog Generalist (OG)

Om de kwaliteit van de beroepsgroepen te waarborgen, accrediteert de NVO het scholingsaanbod voor (ortho)pedagogen. Een accreditatie toont aan dat de betreffende opleiding of cursus voldoet aan de kwaliteitseisen van de NVO. Deze kwaliteitseisen komen overeen met de eisen in de Kwaliteitsregisters.

In de tabel hierboven zie je hoeveel punten verbonden zijn aan de methodiek Jouw Autisme.