Klachtenprocedure

Spectrumvisie biedt scholing(en) aan, is uitgever van de psycho-educatiemethode ‘Jouw autisme’ alsmede eigenaar van het digitale Autismepaspoort. Op deze pagina kunt lezen wat u kunt doen als u een klacht heeft over één van deze producten of diensten.

Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt met Spectrumvisie, kunt u binnen 3 maanden uw klacht voorleggen aan een derde onafhankelijke partij, zijnde Laura Koelink van Autisme in de Groep.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Indien u een klacht heeft, kunt u het volgende doen:

Stap 1.
Heeft u een klacht, bespreek deze dan met ons. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij uw klacht ook niet voor u oplossen. Komen we er samen niet uit, dan leest u hieronder wat u vervolgens kunt doen. U vindt onze contactgegevens onder het tabblad ‘Contact’. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 24 uur af te handelen. Is dit niet haalbaar dan laten wij dit aan u weten.

Stap 2.
U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Zij helpen u en ons de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Door onderstaand klachtenformulier in te vullen stuurt u een mail naar mail@jouwautisme.nl.

Voor contact met de klachtenfunctionaris kunt u mailen naar laura@autismeindegroep.nl.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden bewaard.

Klachtenformulier

Reden voor de klacht
Bedankt voor je reactie. We nemen snel contact met je op!
Er is iets fout gegaan bij het versturen van je bericht. Stuur een mail naar info@autismeindegroep.nl