Klachtenprocedure

Spectrumvisie biedt scholing(en) aan, is uitgever van de psycho-educatiemethode ‘Jouw autisme’ alsmede eigenaar van het digitale Autismepaspoort. Op deze pagina kunt lezen wat u kunt doen als u een klacht heeft over één van deze producten of diensten.

Indien er geen overeenstemming kan worden bereikt met Spectrumvisie, kunt u binnen 3 maanden uw klacht voorleggen aan een derde onafhankelijke partij, zijnde Laura Koelink van Autisme in de Groep.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Indien u een klacht heeft, kunt u het volgende doen:

Stap 1.
Heeft u een klacht, bespreek deze dan met ons. Als wij niet weten dat u ontevreden bent, kunnen wij uw klacht ook niet voor u oplossen. Komen we er samen niet uit, dan leest u hieronder wat u vervolgens kunt doen. U vindt onze contactgegevens onder het tabblad ‘Contact’. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 24 uur af te handelen. Is dit niet haalbaar dan laten wij dit aan u weten.

Stap 2.
U kunt uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en kiest geen partij. Zij helpen u en ons de klacht samen op te lossen. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

Door onderstaand klachtenformulier in te vullen stuurt u een mail naar mail@jouwautisme.nl.

Voor contact met de klachtenfunctionaris kunt u mailen naar laura@autismeindegroep.nl.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden bewaard.

Klachtenformulier

Reden voor de klacht