Wat is het Autismepaspoort?

Als je één iemand kent met autisme…

“Ooh, ik ken ook iemand die autisme heeft, je moet gewoon geen onverwachte dingen doen.” Het is een veel gehoorde uitspraak als je het met iemand hebt over de diagnose ‘autisme’. Was het maar zo eenvoudig. Autisme heeft een breed spectrum aan kenmerken. Dat wil zeggen dat niemand met autisme hetzelfde is. Dus ken je één iemand met autisme? Dan ken je nog steeds maar één iemand met autisme…

Iedere jongere heeft zijn
‘eigen autisme’

Iedere jongere met autisme reageert anders. Voor leerkrachten, familie, begeleiders en ouders is het daardoor soms best lastig in te schatten waar de jongere goed op reageert en waar zij precies rekening mee moeten houden. Er is geen eenduidige benadering bij jongeren met autisme. Het is daarom fijn om te weten welke zaken er spelen. Dit voorkomt vaak onnodige frustratie en draagt bij aan het welzijn van de jongere.

In één oogopslag duidelijkheid met het Autismepaspoort

Het Autismepaspoort van Spectrumvisie is ontwikkeld om in één oogopslag inzichtelijk te maken wat de kwaliteiten, beperkingen en behoeften van het individu zijn. Geen gegraaf meer in dossiers en losse aantekeningen, maar één overzichtelijk document. Op twee vellen papier staat duidelijk weergegeven met welke specifieke en individuele zaken men rekening zou moeten houden. Zonder ruis is iedereen meteen op de hoogte.

Het Autismepaspoort als onderdeel van Jouw Autisme

Bij de aanschaf van de Jouw Autisme Methodiek krijg je gratis vijf Autismepaspoorten mee voor de eerste vijf deelnemers van het psycho-educatie traject. Ouders vullen voorafgaand aan het het traject voor hun kind het Autismepaspoort in. Zo kun jij je als trainer een duidelijk beeld vormen van wat jouw deelnemer nodig heeft en waar jij rekening mee kunt houden.

Tijdens de laatste bijeenkomst vul je samen met jouw deelnemer een eigen Autismepaspoort in. Samen vergelijken jullie deze met het Autismepaspoort dat aan het begin van het traject is ingevuld. Misschien heeft je deelnemer na het traject wel een andere kijk op zijn eigen autisme dan dat de ouders hadden. Dit vormt een mooie afsluiting van de psycho-educatie.

Geef 50% korting op het Autismepaspoort !

Zijn jouw eerste vijf inlogcodes op? Dan kunnen ouders en deelnemers via jou het Autismepaspoort aanschaffen voor de helft van de prijs. Als gecertificeerd ‘Jouw Autisme’ trainer krijg jij een persoonlijke kortingscode die ouders mogen gebruiken.