Jouw Autisme in Zorg Primair

Het onderwijsblad Zorg Primair van CNV Onderwijs besteedde maar liefst vijf pagina’s in hun magazine aan de Jouw Autisme Methodiek. Juist het feit dat (goede) psycho-educatie bijdraagt aan welbevinden van leerlingen (met autisme) zorgt ervoor dat deze kinderen daardoor ook beter kunnen leren en ontwikkelen.

Keerzijde van deze medaille is dat kinderen die géén (of negatieve, onvolledige) uitleg krijgen over wat (hun) autisme is vaak vastlopen in onderwijs en ook daarbuiten. Het gaat dan niet alleen om uitleg over autisme, maar vooral ook over de vraag hoe zij hun eigen weg kunnen vinden, mét hun autisme. Wil je het uitgebreide artikel lezen, klik dan hier.