De inhoud van de Jouw Autisme ToolBox

1. Een uitgebreide handleiding

De 80 pagina’s tellende handleiding met lesplanning en uitgeschreven werkwijze neemt de trainer stap voor stap mee door de bijeenkomsten. Een meer ervaren coach of trainer zal deze handleiding wellicht meer als leidraad of back-up gebruiken.

2. Een tafelklapper met praatplaten

De afbeeldingen op de tafelklapper worden gebruikt om extra visuele input te geven aan de bijeenkomsten. Zij maken het daarnaast makkelijk om nog eens terug te kunnen grijpen op een behandeld thema. Jongeren met autisme vinden het vaak prettig om ergens naar te kijken en er dan over te praten.

3. Eén werkboek voor de deelnemer

In het prachtig vormgegeven 60 pagina dikke voorbeeld-werkboek staat een samenvatting van iedere bijeenkomst. Na iedere bijeenkomst is een werkblad “Hoe zit dat nu bij jou?” ingevoegd. Na iedere bijeenkomst vult de deelnemer dit werkblad (thuis) in. Werkexemplaren voor de deelnemers zijn verkrijgbaar in de webshop. Uiteraard kun je er voor kiezen om een aantal van deze werkboeken op voorraad te leggen. Je kunt ze dan gewoon factureren aan je deelnemer.

4. ‘Vind je eigen weg met jouw Autisme’

Dit boek, alweer de derde druk, is de theoretische onderlegger van de methodiek. In ‘Vind je eigen weg met jouw autisme’ worden thema’s uit het prijswinnend Masteronderzoek ‘Autisme, een andere wereld’ op een voor jongeren toegankelijke manier besproken. In de ToolBox vind je altijd de meest recente versie van dit mooie 166 pagina’s tellende naslagwerk.

5. Wegwijzers om situaties te bespreken

De tien extra stevige wegwijzers worden tijdens iedere bijeenkomst gebruikt om voor- of na te bespreken wat helpend zou kunnen zijn in bepaalde situaties. Of wat helpend hád kunnen zijn. Voorbeelden van wegwijzers zijn: een routebeschrijving (vragen of zelf maken), verkeersregels (kennen of leren kennen) of een parkeerplek opzoeken. De wegwijzers zijn op het platform te downloaden voor de deelnemer, of als kartonnen versie verkrijgbaar in de webshop.

6. Startkaarten

Met de 20 startkaarten heb je iets ‘in handen’ om het ijs te breken voor de eerste, en misschien wel iedere, bijeenkomst. De vragen op de kaarten zijn met nadruk geschreven voor jongeren met autisme. Anders dan vele reguliere gesprekskaarten gaan de vragen uitsluitend over concrete ervaringen of meningen. Voorbeelden zijn: Welk seizoen vind je het leukst? Waarom? En ‘Hoe veel uur per dag zit je op je telefoon? Wat doe je het meest op je telefoon?

7. Emotiekaarten

Acht prachtige fotokaarten met verschillende emoties vormen een oefening in emotieherkenning. De nieuwste theorie over Theory of Mind wordt hierin meegenomen. Het feit dat wij niet alleen emoties aflezen van een gezicht bijvoorbeeld, maar juist ook veel informatie uit de context halen. Met een ‘afdekfoto’ wordt duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is de omgeving van een gezicht in beeld te hebben om emoties goed te kunnen ‘lezen’.

8. Kaarten Executieve Functies

De zeven executieve functies worden uitgebeeld op deze kaarten. Zij worden gebruikt om deze functies te bespreken en uit te leggen waar je deze voor nodig hebt.

9. Oefening taakanalyse

Met deze oefening ervaart de deelnemer zelf waar je je executieve functies bij gebruikt. De oefening is inzichtgevend en geeft aanleiding om samen te onderzoeken wat de deelnemer kan inzetten om zijn Executieve Functies te versterken of ondersteunen.

10. Talentenkaarten

Met de twintig talentkaarten heb je iets concreets in handen om samen op zoek te kunnen gaan naar sterke kanten die juist vanuit autisme aanwezig zijn. Deze kaarten zetten specifieke autisme-’kenmerken’ in een positief licht.

11. Kaarten met leerproblemen

Op deze kaarten worden verschillende ‘leer-uitdagingen’ voorgesteld waar jongeren met autisme mee te maken kunnen krijgen. Ze zijn bedoeld om het gesprek aan te kunnen gaan over dat wat de deelnemer herkent, of misschien juist niet herkent.

12. Draaibare toerenteller

De toerenteller is één van de belangrijkste ‘wegwijzers’. De stevige toerenteller die in de Box zit is te gebruiken om tijdens bijeenkomsten stress en spanning inzichtelijk en bespreekbaar mee te maken. Een papieren toerenteller voor de deelnemer is te downloaden op het Platform of als stevig kartonnen exemplaar aan te schaffen in de webshop.

13. Spectrumbord / Over je toerenbord

Een stevig dubbelzijdig bedrukt metalen bord met losse magneetjes. Op het Spectrumbord maak je samen met je deelnemer goed inzichtelijk hoe het is gesteld met de ondersteuningsbehoefte op allerlei gebieden. Zo ontstaat in één oogopslag een goed individueel beeld van jouw deelnemer. Op de andere kant kun je samen met het meegeleverd werkblaadje (ook gratis downloadbaar) spannende gebeurtenissen in kaart brengen en samen met je deelnemer heel gericht inzichtelijk maken waar hij/zij spanning opbouwt.

Bovenstaande materialen onderscheiden zich van bestaande ‘spellen’ omdat ze specifiek zijn ontworpen voor gebruik met jongeren met autisme (concreet, eenduidig, rustige opmaak).

Jongeren met autisme zijn zelf betrokken geweest bij de inhoud en vormgeving van de materialen.