Programma Basistraining Jouw Autisme

09:00 Opening

 • Inleiding Verklaringsmodellen autisme
 • Visie op Autisme
10:45 Pauze
11:00
 • Kennismaken met ‘Jouw Autisme’
 • Visie op psycho-educatie en onderwijs aan jongeren met autisme
 • Theoretische verdieping op de veertien thema’s die behandeld worden in de methodiek
13:00 Verzorgde lunch
14:00
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering bij jongeren met autisme
 • Instructie over het werken met het autismepaspoort. Wat betekent de informatie op het autismepaspoort voor jouw benadering en communicatie als trainer?
 • Uitreiking van de toolbox en uitleg over alle materialen in de ToolBox
 • Oefenen met de werkvormen in de ToolBox
15:00 Pauze
15:15
 • Ontdekken van het online platform dat hoort bij de methodiek Jouw Autisme
 • Certificering
 • Ruimte voor vragen